Pronunciation

คนไทยมีปัญหาฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่อง และเมื่อพูดชาวต่างชาติก็ฟังเราไม่รู้เรื่อง ทางศูนย์ภาษามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับท่านโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ

Phonics & Reading

หลักสูตร Phonics & Reading เป็นหลักสูตรยอดนิยม ขณะนี้ ที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา   พร้อมทั้งช่วยให้เด็กๆสามาถอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

English Conversation

ปัญหาใหญ่ของคนไทยที่รู้ภาษาอังกฤษดี แต่ไม่สามารถนำมาใช้สนทนาได้อย่างคล่องแคล่วกับชาวต่างชาติได้ เราจะช่วยให้ท่านได้ ฝึกจนเกิดความมั่นใจ และผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้

Fun Family Conversation

หลักสูตร Fun Family Conversation เราจะสร้างบรรยากาศ 2 ชม.ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ให้ครอบครัวของท่านได้มา สนุกสนาน ในการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกัน และร่วมกับครอบครัวอื่นๆด้วย

Intensive English Grammar

หลักสูตร Intensive English Grammar ระดับ beginners-intermediate-advance คอร์สนี้จะ สร้างความแม่นยำ ให้กับท่าน ในการนำกฎไวยากรณ์อังกฤษ ที่ท่านรอบรู้อยู่แล้ว มา ใช้ในการพูดการเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 675 5304 -12 โทร. ต่อ 3119, 3120

Medical English for nurses

ในสังคมปัจจุบันที่คนไข้ของท่านจำนวนไม่น้อยเป็นชาวต่างชาติ คอร์สของเราจะฝึกให้ท่าน สามารถสื่อกับคนไข้ได้อย่างมั่นใจ รวมทั้ง ฝึกการออกเสียง ศัพท์ทางการแพทย์ และศัพท์ในสถานพยาบาลที่ท่านต้องใช้อยู่ประจำได้อย่างถูกต้อง

Medical English for doctors

ในสังคมปัจจุบันที่คนไข้ของท่านจำนวนไม่น้อยเป็นชาวต่างชาติ  คอร์สของเราจะฝึกให้ท่าน สามารถสื่อกับคนไข้ได้อย่างมั่นใจ รวมทั้ง ฝึกการออกเสียง TOEFL ศัพท์ทางการแพทย์ที่ท่านต้องใช้อยู่ประจำได้อย่างถูกต้อง

Public speaking (speech preparation)

หลักสูตร Public speaking (speech preparation) เป็นหลักสูตรที่จะ  สร้างความเชี่ยวชาญและมั่นใจ ในการนำเสนอโครงงานของท่าน

Business English

หลักสูตร Business English สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจ ท่านจะได้รับการฝึกให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วในทุกทักษะ เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในการทำงานของท่าน

Review of TOEFL Course

ศูนย์ภาษาของวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ เปิดสอนทบทวนหลักสูตร TOEFL เพื่อเตรียมการสอบ ทำการสอน ทุกวันเสาร์ต้นเดือนของทุกเดือน เริ่มเสาร์ที่ 6 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ทางศูนย์ภาษาของวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ได้รับความไว้วางใจจาก Institutional Testing Program (ITP)ของEducational Testing Service (ETS) ที่ Princeton, New Jersey, USA ให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ