Pronunciation

คนไทยมีปัญหาฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่อง และเมื่อพูดชาวต่างชาติก็ฟังเราไม่รู้เรื่อง ทางศูนย์ภาษามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับท่านโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ